ĐÈN TRUNG THU

ĐÈN LỒNG BẰNG NHỰA

ĐÈN LỒNG BẰNG VẢI LỤA

ĐÈN LỒNG BẰNG GỖ

ĐÈN LỒNG TRE

CÁC SẢN PHẨM BẰNG TRE KHÁC

GIỎ MÂY & TRE

TÚI XÁCH MÂY & TRE

BÀN GHẾ MÂY & TRE

ĐÈN TRANG TRÍ CAO CẤP

ĐÈN LED MINH HOA

SẢN PHẨM ĐÈN KHÁC

thông tin liên hệ
Bà Kiều Thị Hoa
- 0917 370 468

ĐÈN LỒNG NHỰA

LD NHUA 68
LD NHUA 68
Đèn ru giác
Đèn ru giác
Tú cầu mai
Tú cầu mai
Đèn hoa anh túc đỏ
Đèn hoa anh túc đỏ
Đèn lồng lục bình mai
Đèn lồng lục bình mai
Đèn lồng bạch tuộc
Đèn lồng bạch tuộc
Đèn lồng loa kèn
Đèn lồng loa kèn
Đèn lục giác lồng ngắn
Đèn lục giác lồng ngắn
chua ba vang quang ninh
chua ba vang quang ninh
IQ95
IQ95
CONG VIEN 8
CONG VIEN 8
AH 12
AH 12

ĐÈN HOA SEN

SP
SP
N123
N123
1125
1125
DKL16A
DKL16A
SEN HONG VAI
SEN HONG VAI
DKL2
DKL2
Đèn quốc sen trắng
Đèn quốc sen trắng
Đèn quốc sen hồng
Đèn quốc sen hồng
MH SEN BAN
MH SEN BAN
LE HOI 1
LE HOI 1
thien vien 8
thien vien 8
LD Quoc hoa sen do
LD Quoc hoa sen do

ĐÈN HỘI AN

VMZ5
VMZ5
MH TRON
MH TRON
PP5
PP5
PP6
PP6
PP9
PP9
MH ANH 41
MH ANH 41
HH 30
HH 30
HH 32
HH 32

ĐÈN MÂY TRE ĐAN

mat cao hoa van 2
mat cao hoa van 2
DEN NEN TRE 8
DEN NEN TRE 8
manh tre tt3
manh tre tt3
DEN MAY 123
DEN MAY 123
TRE 65
TRE 65
V8A
V8A
TRE 60
TRE 60
LONG BAN 2 LOP MH
LONG BAN 2 LOP MH
den tre 7
den tre 7
den cat tre
den cat tre
HAT CUOM 001
HAT CUOM 001
HAT CUOM 04
HAT CUOM 04

ĐÈN GỖ THỦ CÔNG

GN1
GN1
GTC
GTC
DG8
DG8
888ABC
888ABC
DG2
DG2
GCN7
GCN7
GCN18
GCN18
GCM10
GCM10

LỒNG ĐÈN VẢI

PHI BONG 1
PHI BONG 1
HANG NGA
HANG NGA
HHSS1
HHSS1
DKL9
DKL9
HOA TUY LIP
HOA TUY LIP
KHI
KHI
HDVV
HDVV
DEN CAA
DEN CAA
DKL7
DKL7
DKL20
DKL20
DKL21
DKL21
den vai 15
den vai 15

ĐÈN LED CAO CẤP

MPL Z60
MPL Z60
MPL Z66
MPL Z66
MPL Z71
MPL Z71
MPL Z75
MPL Z75
cquang h
cquang h
DCC45 H
DCC45 H
DCC46 H
DCC46 H
DCC50 H
DCC50 H
LED SAO BANG AB
LED SAO BANG AB
NHAY 34G
NHAY 34G
NN1
NN1
MPL Z29
MPL Z29
MPL Z37
MPL Z37
MPL Z39
MPL Z39
MPL Z8
MPL Z8
MPL Z12
MPL Z12
MPL Z13
MPL Z13
MPL Z53
MPL Z53
MPL Z23
MPL Z23
MPL Z24
MPL Z24