ĐÈN TRUNG THU

ĐÈN LỒNG BẰNG NHỰA

ĐÈN LỒNG BẰNG VẢI LỤA

ĐÈN LỒNG BẰNG GỖ

ĐÈN LỒNG TRE

CÁC SẢN PHẨM BẰNG TRE KHÁC

GIỎ MÂY & TRE

TÚI XÁCH MÂY & TRE

BÀN GHẾ MÂY & TRE

ĐÈN TRANG TRÍ CAO CẤP

ĐÈN LED MINH HOA

SẢN PHẨM ĐÈN KHÁC

thông tin liên hệ
Bà Kiều Thị Hoa
- 0917 370 468

ĐÈN SÂN VƯỜN

NLMT2A
NLMT2A
NLMT3A
NLMT3A
NLMT4A
NLMT4A
NLMT4A
NLMT4A
SV5
SV5
SVA1
SVA1
SVA2
SVA2
SVA3
SVA3
SVA4
SVA4
SVA6
SVA6
SVA7
SVA7
SVA8
SVA8
SVA9
SVA9
NLMT5A
NLMT5A
SVA12
SVA12
cay co2a
cay co2a
den cay coa
den cay coa
cay co3a
cay co3a
cay co4a
cay co4a
SV3
SV3
SV4
SV4
SV5
SV5
AV6
AV6
CV9A
CV9A
CV9AA
CV9AA
sv23AA
sv23AA
CV10AA
CV10AA
SV1
SV1
SV2
SV2
nhim 1a
nhim 1a
SVA11
SVA11