ĐÈN TRUNG THU

ĐÈN LỒNG BẰNG NHỰA

ĐÈN LỒNG BẰNG VẢI LỤA

ĐÈN LỒNG BẰNG GỖ

ĐÈN LỒNG TRE

CÁC SẢN PHẨM BẰNG TRE KHÁC

GIỎ MÂY & TRE

TÚI XÁCH MÂY & TRE

BÀN GHẾ MÂY & TRE

ĐÈN TRANG TRÍ CAO CẤP

ĐÈN LED MINH HOA

SẢN PHẨM ĐÈN KHÁC

thông tin liên hệ
Bà Kiều Thị Hoa
- 0917 370 468

GIỎ NHỰA VÀ KHAY NHỰA

rn4
rn4
gn12
gn12
gn14
gn14
gn15
gn15
gn19b
gn19b
gn20b
gn20b
gn21b
gn21b
gn22b
gn22b
gn26b
gn26b
gn35b
gn35b
gn37b
gn37b
gn39b
gn39b
gn40b
gn40b
hop nhua 4b
hop nhua 4b
hop nhua 8b
hop nhua 8b
hop nhua6b
hop nhua6b
hop nhua7b
hop nhua7b
hop nhua11b
hop nhua11b
khay nhuab
khay nhuab
gn46b
gn46b
gn48b
gn48b
gn31b
gn31b
gn32b
gn32b
gn33b
gn33b
gn34b
gn34b
rn5
rn5
rn6
rn6
gn7
gn7
gn8
gn8
rn9
rn9
rn10
rn10
rn11
rn11
rn13
rn13
gn17b
gn17b
gn18b
gn18b
gn23b
gn23b
gn24b
gn24b
rn25b
rn25b
rn27b
rn27b
rn28b
rn28b
gn29b
gn29b
rn36b
rn36b
gn37b
gn37b
gn38b
gn38b
gn41b
gn41b
rn45b
rn45b
gn47b
gn47b
thuyen nhua2b
thuyen nhua2b
thuyen nhuab
thuyen nhuab
rn1
rn1
rn2
rn2
rn3
rn3